Klub vojáků v záloze Staré Brno

Adresa klubu:
Tomešova 2b
602 00 Brno

Registrační číslo SVZ ČR:
11-54-10

IČO klubu:
72042231

Číslo klubového účtu:
2600980582/2010

Předseda klubu:
plk. v záloze Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D.

Zástupce předsedy klubu:
nrtm. v záloze Jíří Stehno

Tajemník klubu:
Jaroslav Kříž

Kontaktní telefon:
+420 603 428 948
+420 608 446 602