Kdo jsme

Náš Klub vojáků v záloze Staré Brno je nepolitický občanský spolek, zaměřený na sportovní aktivity s důrazem na střelecké soutěže, vojenskou historii, zbraně a techniku. K tomu organizujeme nejméně 10 střeleckých soutěží ročně, účastníme se dalších střeleckých akci v České republice a několikrát za rok i v zahraničí.

Zaměřujeme se na posilování povědomí našich členů a sympatizantů o legální obraně sebe, blízké komunity a hlavně o možnostech rozvoje brannosti aktivních občanů České republiky. Současně se věnujeme osvětě střelectví, vojenství a propagaci Armády České republiky. Při organizování střeleckých soutěží a souvisejících prospěšných akcích, již dlouhodobě spolupracujeme s Aktivními zálohami AČR, dalšími kluby vojáků v záloze a s kluby vojenské historie, včetně Československé obce legionářské. Snažíme se tak přispět umění bezpečně ovládat a profesionálně používat pestrou škálu našich legálně držených ručních zbraní.

Co děláme

Na mezinárodní úrovni se pravidelně účastníme střeleckých soutěží na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu, Holandsku a v dalších zemích. Tato spolupráce je oboustranná a zahraniční armádní rezervisté se účastní naší každoroční střelecké soutěže „O pohár KVZ Staré Brno“. Tím jsme získali mnoho zahraničních přátel se stejným zájmem.

Jak se stát naším členem

Členem našeho klubu se může stát každý rezervista AČR, včetně každého civilního zájemce o střelectví, vojenství a o související oblasti. Členství je opřeno o zásady nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti, včetně respektování nezbytných pravidel a povinností.

Klub vojáků v záloze Staré Brno, pobočný spolek, je součástí Svazu vojáků v záloze České republiky, zapsaného spolku, který se řídí jeho stanovami a nezbytnými pravidly.